Poptávka
First slide

Stále používanější jsou v dnešní době, kdy čas je rozhodujícím kriteriem výstavby. Téměř neomezená je variabilita prvků u nosných konstrukcí, díky příhradovým nosníkům, předepjatým a zavěšeným konstrukcím  není ani velké rozpětí žádný problém, moderní trendy podchycují obloukové či jinak skružené konstrukční prvky. Pro použití typizovaných konstrukčních systémů hovoří zase cena, která je v mnoha případech srovnatelná či dokonce nižší než u obdobných monolitických či prefabrikovaných konstrukcí. Pro  ocelové nosné systémy hovoří i jejich nízká hmotnost, která uspoří prostředky na spodní stavbu, i snadná údržba, při které má konstrukce dlouhou životnost.