VERTIKAL PLUS s.r.o. je firmou, která se zabývá stavebně montážními pracemi a výrobou stavebních prvků. Naše firma se dokázala prosadit v náročné konkurenci i na evropském trhu.  Byly realizovány zakázky pro tuzemské a zahraniční odběratele - jen namátkou jmenujme zákazníky z Belgie, Spolkové republiky Německo, Ruska, Kazachstánu, Rakouska.

Náš výrobní program je zaměřen  na realizaci průmyslových objektů, jako jsou výrobní a skladovací haly včetně administrativních objektů. Provádíme jak nosné konstrukce tak i opláštění včetně zámečnických prvků, výplní otvorů - hliníkových oken, fasád a interiérových prvků. Jednotlivé prvky nabízíme jak ve standardním provedení s ohledem na cenu díla, tak i v nejvyšší kvalitě.

Zajišťujeme jak komplexní dodávku průmyslových  objektů i objektů občanské výstavby tak i dílčí dodávku jednotlivých prvků. V případě zájmu investora jsme schopni vytipovat vhodný pozemek pro naše investory včetně   naší účasti na územním a stavebním řízení.

Díky bohatým zkušenostem při realizaci, na kterých může naše firma stavět , díky naší úzké spolupráci s architekty, projektanty a  statiky jsme schopni zajistit i nejnáročnější technická řešení s ohledem na estetická a užitná kriteria.

Tel + Fax: +420 549 24 86 77

Adresa: Rybkova 23, 602 00 Brno | vertikalplus@vertikalplus.cz